Foyntaket på Facebook

Du som bor på Foyntaket kan bli medlem av facebookgruppen "Foyntakets glade beboere", som er en gruppe for eiere og beboere på Foyntaket.

Her kommer du i kontakt med andre beboere og kan for eksempel stille spørsmål det er sannsynlig at beboere kan svare på, informere om arrangementer som kan være interessant for flere, tapt og funnet m.m.

Dette er er lukket gruppe. Det vil si at hvem som helst kan finne gruppen og hvem som administrerer den, men kun medlemmene kan se hvem som er med i gruppen og hva som publiseres.

Spørsmål til styret sendes hit: foyntaket@styrerommet.no.