Informasjon om styret

Styrets arbeid består i hovedsak av økonomisk drift av sameiet, samt oppfølging og sikring av sameiets fellesarealer. Styret har også beslutningsmyndighet til å fatte vedtak som knytter seg til tiltak vedrørende den normale og daglige driften av sameiet, så som innkjøp, inngåelse av driftsavtaler m.m.

Styret kan kontaktes blant annet når:

  • Seksjonseiere har spørsmål om endringer som krever styrets samtykke
  • Seksjonseiere vil melde fra om oppdagede feil eller mangler i fellesarealer
  • Seksjonseiere har forslag eller spørsmål til tiltak i fellesarealer
  • Seksjonseiere har forslag eller spørsmål til endringer i sameiets vedtekter eller ordensregler
  • Seksjonseiere skal melde fra om salg, fraflytting eller innflytting av leieboere
  • Seksjonseiere har behov for oppdatert dørskilt, postkasseskilt eller flere nøkler til leiligheten

Styret ønsker hovedsakelig å bli kontaktet på denne epostadressen: foyntaket@styrerommet.net. Telefon og privat epost kan også benyttes. Vi ber for ordens skyld om forståelse for at vi ikke alltid er tilgjengelige på telefon.

I den grad seksjonseiere erfarer feil og mangler eller har reklamasjoner som gjelder egen leilighet skal som hovedregel Folksom AS ved Leif Jørgen Paulsen kontaktes (ljp@folksom.no). Han skal også kontaktes dersom man opplever feil eller uregelmessigheter ved heisen.

Dersom man erfarer problemer med innbetaling av fellesutgifter kan man kontakte OBOS på telefon 22 86 55 00 og henvende seg til innbetalingsservice. Her vil man få hjelp knyttet til fakturaer og innbetaling av fellesutgifter.

Vi håper alle vil bidra til et godt bomiljø!

Hilsen styret