Husordensregler

1       Innledning

Sameiet Foyntaket består av mange leiligheter med beboere som er eiere og beboere som er leietakere. For at vi alle skal trives her på Foyntaket er det viktig at vi har noen husordensregler vi alle må forholde oss til.

2       Fellesområdene – ytre orden

Portrom, trappeoppgang, trapperepos, korridorer, takterrassene i 4. og 8. etasje samt felles kjellerrom må ikke opptas med gjenstander tilhørende beboere så som kasser, innbo, sportsartikler, barnevogner o.l. Sykler skal settes på anvist plass.

Enhver forurensning av fellesområdene er forbudt. Alt avfall skal legges i dertil bestemte beholdere. Ethvert søl omkring søppelbeholdere og søppelsjakten skal unngås.

Puter tilhørende utemøbler i 8. etasje skal ikke fjernes herfra, men lagres i tilhørende bod etter bruk.

Det er viktig å beholde fasaden «ren og pen». Det er forbudt å anbringe plakater og oppslag av enhver art på eiendommen, likeså å male vinduer og vegger og sette opp skilt, antenner eller lignende.

Felles inngangsdører skal alltid holdes låst.

3       Indre orden

Det skal være ro i leiligheten og ellers i huset mellom kl. 2300 og kl. 0700.

Tap av nøkler skal meldes til styret omgående.

4       Overdragelse og utleie av leilighet

Opplysning om ny eier eller leietaker meldes skriftlig til styreleder før innflytting finner sted. Utleier er ansvarlig for at leietaker kjenner til og følger gjeldende vedtekter og husregler.

5       Navne- og postkasseskilt

Sameiet har en standard på navneskilt ved dører og på postkasser som må følges for å få et helhetlig utseende. Selve dørskiltet tilhører sameiet og det er kun folien som skiftes ut ved endringer. Kontakt styret for retningslinjer, bestilling og priser.

6       Markiser screens og leskjerming

Markiser, screens og leskjermer skal være like for hele sameiet. Godkjenning fra styret må innhentes før montering. Kontakt styret for retningslinjer vedrørende farge/stoff og leverandør.

7       Renhold

Vaskebyrå benyttes til vask av innvendig fellesområde – herfra unntatt kjeller og bodområder. Det skal ikke stå noe / lagres noe i gangen eller fellesarealer som er til hinder for de som vasker. Dørmatter skal ligge inne i leiligheten.

8       Grilling

Det er tillatt å benytte elektrisk- eller gassgrill på egen balkong eller på fellesområdet. Grilling skal foregå under konstant tilsyn og med slukningsutstyr i umiddelbar nærhet.

Gassflasker skal lagres utendørs.

Bruk av kullgrill / engangsgrill er ikke tillatt på grunn av brannfare.

9       Boder og bodområde

Det er ikke avtalt regelmessig vasking i bodområdet, det er derfor viktig at vi alle gjør hva vi kan for å holde området pent og rent. Det er ikke tillatt å lagre ting utenfor sin egen bod.

Skilleveggene i bodene må ikke kles inn. Gjenstander og hyller må ikke settes høyere enn at det er minst 35 cm klaring opp til taket.

Det er ikke tillatt å lagre gass eller brenn­bare væsker i bodene.

Det er ikke tillatt å gjøre arbeider eller dyrke hobbyer i egen bod eller bodområder – dette er et område utelukkende til lagring.

Du finner en utskriftsvennlig versjon i PDF her: Husordensregler