Branninstruks

Hva gjør jeg dersom jeg oppdager en brann?

Dersom du oppdager en brann:

  • Sørg for at brannalarmen aktiveres ved å aktivere en manuell melder (med mindre alarmen er utløst automatisk). Varsling går da til brannvesenet.
  • Forsøk å slokke dersom branntilløpet er lite og dette ikke medfører noen fare.
  • Ring 110 for å varsle brannvesenet om at dette er en reell brann og hvor det brenner.
  • Når du hører brannalarmen, evakuer umiddelbart bygget og gå til møteplass.

Møteplass for beboere i Storgaten 32: Nederst på Tønsberg Torv

Møteplass for beboere i Rådhusgaten 1: Utenfor NL37 (SANDS m.fl.), tvers over gågaten