FDV

Ved overtakelsen ble det overlevert en USB-minnepinne som inneholder informasjon om alt av overflater og utstyr som inngår i din leilighet. Her vil du finne brukermanualer, vedlikeholds­instrukser, typer parkett, flis, fargekoder etc.

Du gjør lurt i å gjøre deg kjent med FDV-informasjonen til leiligheten din. Sjekk at den inneholder de opplysningene du forventer å finne der og bruk den som et oppslagsverk når du lurer på noe. FDV-informasjonen er unik for hver leilighet. Styret har ingen kopi.

Du anbefales å holde informasjonen a jour ved å oppdatere den når du gjør endringer i leiligheten.