Kjøling tilkoblet isvannsanlegg

Enkelte leiligheter er utstyrt med kjølemodul tilkoblet byggets isvannsanlegg. Kjøling styres av eget panel der ønsket temperatur stilles inn. Panelet er plassert på vegg i det aktuelle rommet. NB! Styremodulen indikerer oppvarmingsmulighet, men denne funksjonen er ikke i drift. Det er egen energimåler plassert over himling i fellesgang som registrerer bruk av isvann. For fordeling av kostnader til isvann, se beskrivelse i vedtekter.