Hovedinngangsdørene begge innganger

Disse dørene skal i utgangspunktet alltid holdes lukket og låst.

Dersom man trenger å holde en dør åpen skal dette ikke gjøres ved å legge noe imellom så døren blir låst eller klemt i åpen posisjon. Dette vil ødelegge dørmekanismen og påføre sameiet utgifter.

For å unngå slike problemer er begge dørene utstyrt med en bryter rett innenfor døren som setter døren i permanent åpen stilling. Vennligst bruk denne dersom man har behov for å holde døren åpen i forbindelse med flytting etc. Pass også på å orientere flyttebyrå, og eventuelle andre om dette slik at man unngår bruk av klosser eller annet for å holde dørene åpne.

HUSK å sette bryter tilbake i vanlig stilling. Døren skal kun stå åpen når man bærer gjennom den. Det er viktig at den lukkes så fort man har gått igjennom slik at uvedkommende ikke får adgang.