iLOQ digitalt låsesystem

Leiligheter og fellesarealer er levert med iLOQ digitalt låsesystem med digitale nøkler. Nøklene gir adgang til inngangsdører, egen leilighet, heis i Rådhusgaten og bodområdet.

Leilighetsdører låses opp på normal måte. Dører i fellesområdet åpnes ved å sette nøkkelen inn i leser (opp-ned) uten å vri, døren åpnes automatisk.

Ved tap av nøkkel, gi beskjed til styret.

Rutine for bestilling av flere nøkler er tilgjengelig i innlogget modus.