Porttelefon

Leilighetene er utstyrt med porttelefon tilkoblet panel ved hver inngang. Besøkende ringer opp aktuell leilighet ved å bla opp eller ned på panelet.

Dør åpnes ved å trykke på knapp med nøkkelsymbol på svarapparatet i leiligheten.

Porttelefonen i Storgaten fungerer kun for leilighetene i Storgaten, tilsvarende fungerer porttelefonen i Rådhusgaten kun for leilighetene der.