Automatisk avlesing av strøm

Kursfortegnelse for de ulike elektriske kursene befinner seg i sikringsskapet som er plassert i entre/bod. Her ligger også erklæring om samsvar fra ansvarlig installatør.

Strømmålere er plassert i fellesarealer og leses av automatisk.