Komfyrvakt

Det har siden 2010 vært et krav til komfyrvakt i alle nye boliger.

I leilighetene er det montert komfyrvakt  tilkoblet koketoppen. Det sitter en føler oppunder ventilator som ved for høy temperatur bryter strømmen til koketopen.

Ved rødt, blinkende lys, kvitter ut alarmen: 

Komfyrvakt

Kontroller situasjonen. Alarmen kan slås av i løpet av 15 sekunder. Etter 15 sekunder i alarm vil komfyrvakten bryte strømmen om man ikke trykker på OK knappen. Hvis komfyrvakten er slått ut, trykk på OK knappen for å legge strømmen inn igjen. 

Veiledning for skifte av batteri finnes i FDV-informasjonen på minnepinnen som ble levert kjøper ved overtakelse da leiligheten var ny.