Tappevann

Tappevannsanlegget er levert som et rør-i-rør system. Stoppekranen befinner seg inne i systemets sentralskap, normalt plassert på badet. Ved en lekkasje vil vann renne ut på gulvet under sentralskapet (og videre ned i sluket). Hvis dette skjer, steng stoppekranen og ta umiddelbart kontakt med rørlegger.

Skap stoppekran