Oppvarming

Leiligheten er levert med vannbåren varme i oppholdsrom. Varmen i de enkelte rom styres av en trådløs termostat. 

Termostat fjernvarme

De enkelte varmesløyfene er koblet mot et sentralt skap med sirkulasjonspumpe og styreautomatikk (avstengingsventil). Ved funksjonsfeil på anlegget kontaktes rørlegger.

Baderom er utstyrt med elektriske varmekabler styrt av termostat ved dør.

Termostat bad