Ventilasjon

Leiligheten leveres med balansert ventilasjon. Det vil si at det tilføres like mye ny luft som det trekkes ut gammel luft. Det er montert tilførselsventiler i oppholdsrom og uttrekksventiler i bad og eventuelt vaskerom. Ventilasjonsanlegget er ikke et klimaanlegg, det er kun for å bytte ut luften i leiligheten. Styrepanel er montert i bod eller i sikringsskap i gang. Det brukes for å stille hastighet (lav, normal, høy). Det er ikke kjøling på dette anlegget, men et lite varmebatteri som betjenes fra styrepanel. 

Ventilasjonspanel

Ventilasjonsaggregatet inneholder et luftfilter som må byttes med jevne mellomrom. En indikator på betjeningspanelet varsler behov for filterbytte, se gult lys på bildet over. Sameiet har en frivillig ordning med abonnement på ventilasjonsfilter to ganger i året.