Prosjektet

Et levende sentrum

En visjon for både kommunen og utbyggerne har lenge vært å gjenskape Tønsberg som handelsby, med et yrende liv på torvet, boder, små spesialforretninger og gode spisesteder. Tønsberg Torv skal igjen bli en levende samlingsplass, mellom Bryggeområdet og Farmandstredet. Her faller Foyntaket inn som et av de mest sentrale boligprosjektene i denne planen. Det oppvoksende Foynkvartalet danner en motpol til Farmandstredet. Med fornyelsen av Tønsberg torv, Handelshuset Foyn og og flere nye butikker i Storgaten har torvet de siste årene blitt et naturlig midtpunkt, slik det var i gamle dager.

Foyntaket

Handelshuset Foyn strekker seg fra Nedre Langgate og helt opp til Tønsberg Torv. Den kolossale bygningen har lenge stått der som en uslepen diamant for både utbyggere, arkitekter og ikke minst publikum. Handelshuset Foyn utgjør i dag de nederste etasjene med et moderne og innholdsrikt handelshus. Nå er det endelig duket for neste trinn i utbyggingen; nemlig Foyntaket.

Innbydende leiligheter i ulike størrelser og prisklasser, med et grønt felles friareal på toppen skaper en ny dynamikk i bybildet. Det er arkitektonisk spennende og utgjør indrefiléten av Tønsbergs bosteder!

Handelshuset Foyn vil endre fullstendig karakter med nye fasader, luftige inngangspartier og materialvalg tilpasset det historiske Tønsberg. Fra den frodige takterassen har du også utsikt over by og sjø, samtidig som du er en heisstur unna det yrende livet på Tønsberg Torv.

Foyntaket omfavner alt det fine Tønsberg har å by på, og gir deg muligheten til å leve livet slik du ønsker, fra dag til dag!

Bildene er ment som en illustrasjon og kan avvike fra leveransen.

Kjøkken, bad & garderobe

Foyntakets leiligheter leveres med kjøkken i fra Svane. Hos Svane oppfyller vi dine kjøkkendrømmer. Det er ikke bare en ambisjon, men vår målsetning hver gang en kunde kommer til oss. Å kjøpe kjøkken er en langsiktig og viktig investering, og det handler om så mye mer enn skap. Det handler om alle dagene våre; travle morgener, sosiale kvelder og langsomme helger. Om lys og luft. Om gode arbeidsforhold. Det er mange grunner til at valget falt på Svane kjøkken på Foyn. Vår kjente kvalitet og design ligger i bunnen for fleksible og unike løsninger som tilpasses deg. Hos oss skal du føle deg trygg på at vi følger deg og ditt prosjekt hele veien.

Bildene er ment som en illustrasjon og kan avvike fra leveransen.

Arkitekter fra venstre til høyre:
Henning Thoresen (PLAN), Roland Borgvin-Burgess (Prosjektasvarlig ARK), Thorvald Bernhardt (ARK) og Maria Andreassen (IARK)

Et resultat av en god kreativ prosess

FOYNTAKET er et prosjekt som tar utgangspunkt i en sterk tro på nedre bydels fremtid. FOYNTAKET er et viktig startpunkt for denne bydelens vekst og utvikling. Virkemiddelet er en sterk satsning på å skape et ­dynamisk og pulserende sentrumsliv ved et mangfoldig innskudd av boliger.  For å nå dette målet her det vært nødvendig og avgjørende med en tett og konstruktiv dialog med kommunen gjennom hele planprosessen.  FOYNTAKET er blitt et solid eksempel på et prosjekt som både har vært med på å forme den nye byplanen, men også blitt formet av den.

FOYNTAKET med sin sentrale beliggenhet i byen og ved torget, vil lykkes med å bruke arealer på taket som grønne hager. Slik kan opplevelsen av å bo midt i byen og være der det skjer, deles med å trekke seg tilbake til egne skjermede utearealer.

FOYNTAKET er det første prosjektet som tar i bruk kvartalsoppdelling slik det nye byplanen ønsker. Fasadene er delt vertikalt med varierende materialbruk og ulike gesimshøyder for å oppnå en større integrasjon med naboskapet.

FOYNTAKET med alle sine kvaliteter, er med på å gi denne bydelen livsenergi som bidrar til å forme Tønsbergs fremtid, som et unikt og godt sted å bo.

Med vennlig hilsen

kristiansen-bernhardt

Kart fra byplan som viser rammer for ny bebyggelse og grøntområder.

Byplan

Tønsbergs politikere, kommune og næringsliv har nettopp ferdigstilt og vedtatt arealplan for videre utvikling av sentrum. Formålet er å skape en forutsigbar utvikling av byområdet med uttalte mål:

  • Utvikle et mangfoldig og livlig sentrumsområde
  • Styrke Tønsbergs identitet gjennom bevaring og nyfortolkning av historien
  • Grøntarealer og uterom skal invitere til aktivitet, opplevelser
    og sosialt samvær
  • Redusere bilbruk, øke kollektivandel og andel gående og syklende
  • Flere og mer variert boligtilbud. Slik mange kan bo i byen.
  • Variasjon i bygninger og god arkitektonisk kvalitet

Byplan gir også tydelige rammer for utvikling av ubebygde tomter mht høyde, utnyttelse og formålet. F.eks. er det for nabotomten til Foyntaket vist en mulig bebyggelse på hhv 3 og 5 etasjer med krav om et fasadeliv og formål i gateplan som bidrar til levende gateløp.

Se Tønsberg kommunes nettsider for hele byplanen.